Magas vérnyomás alapellátási normái


Átélése és levezetése azonban az életben maradás egyik szükséges feltétele. Ennek hiányában az egyén a hétköznapi problémák kezelésében is nehézséget lát, nyomasztónak éli meg a problémák megoldását.

Fontos, hogy az ellenünk irányuló agresszív hatásokkal szemben képesek legyünk megfelelő ellenállást tanúsítani, illetve, hogy válaszreakciónk hatékony legyen, de a konvencionális kereteket ne sértse. Az agresszív érzések és impulzusok egészséges kifelé irányításának önmegerősítő szerepe van! Feltehetően kevesen gondolnak arra, hogy amikor egy küzdősport-bemutatóra elmennek, magas vérnyomás alapellátási normái harci játékokat tekintenek meg, ritualizált agressziót látnak.

magas vérnyomás alapellátási normái

Egyes természeti népeknél a mai napig fennmaradtak beavatási szertartások, melyek szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Közvetlen vagy közvetett módon kapcsolati konfliktusok által előidézett, blokkolódó, majd a saját személy ellen feltörő indulat áll az önpusztítás nyílt formájának, az öngyilkosságnak a hátterében.

Kevésbé látványos, de garantáltan önpusztító jellegű a játékszenvedély és a munkamánia is, természetesen az utóbbi társadalmi megítélése lényegesen kedvezőbb.

  1. "Megbetegítő" családok | cegmuszerfal.hu
  2. A WHO diagnózisa a magas vérnyomásról
  3. Artériás hipertónia kódja a mikrobiológiához 10
  4. ERA - HealthOnline cikkek
  5. Kockázata a magas vérnyomás osztályozásában

Még csekélyebb mértékben normasértő, de az egyén számára komoly veszélyt jelent a pszichoszomatikus betegségek kialakulása. Mind több tapasztalat és irodalmi adat szól amellett, hogy ebbe a csoportba sorolható a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az asztma, a gyomorfekély, az allergia, a fekélyes vakbélgyulladás, az irritábilis bélszindróma tünetegyüttes.

Az utóbbi évtizedek orvosképzésének hiányossága, hogy nincs megfelelő együttműködés a különböző szakterületen működő kollégák között. Összefüggés állapítható meg az egyes személyiségtípusok és a pszichoszomatikus tünetképzés módja között.

Az alapellátás definícióját háromféleképpen határozták meg: Az első definíció szerint a szolgáltató szakképzettsége szempontjából alapellátás az általános gyermekorvos, az általános belgyógyász, a háziorvos és más általános végzettségű, beleértve a nem orvos végzettségű szolgáltatók által végzett ellátás. Ez a definíció kizárja az alapellátásból a szakorvosok által végzett tevékenységet. A második definíció a funkció szempontjából közelíti az alapellátást. E szerint alapellátásnak nevezzük azt az ellátást, amelyet a páciensek új egészségproblémáikra az ellátórendszerrel történő első kapcsolódási ponton kapnak, ez az ellátás a legtöbb problémára átfogó megoldást nyújt, hosszú távú és az egyénre fókuszált formában, az ellátás szolgáltatók közötti koordinációjával. Ebben a fogalomban az alapellátás független a szolgáltató végzettségétől, az alapellátás funkcióit szakorvos is betöltheti.

A legismertebb az A típusú személyiség. Képviselőire a fokozott versenyszellem, a türelmetlenség, a fáradtság tagadása, a gyakoribb stresszhelyzetek, illetve sokszor azok keresése jellemző.

Jobban szeretnek egyedül dolgozni, illetve vezető szerepre törekednek. Koszorúér-betegségre, szívinfarktus kialakulására nagyobb az esélyük az átlagemberhez képest.

magas vérnyomás alapellátási normái

Sokan kétségbe vonják a fenti összefüggést, de a nagyszámú vizsgálat eredménye mégis a feltételezés helyességét látszik alátámasztani. Igen kevéssé ismert a "megbetegítő család" kifejezés, amelynek három alaptípusát ban német szerzők írták le.

magas vérnyomás alapellátási normái

Ezek a következők: Beszűkült család Korán kialakított, legtöbbször egyszerű, érzelmileg szegényes normák szerint él, minden változást veszélyhelyzetnek él meg és ez szorongást kelt. A gyermekek szempontjából a serdülőkor, a leválás időszaka válhat kritikussá.

A háziorvosi körzet kijelölését az ÁEEK a körzet megszűnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, illetve - kivételesen indokolt esetben - a háziorvos kérelmére módosíthatja.

A szűk, merev korlátok nehezen törhetők át, a szülői minta az új tapasztalatoktól való félelmet gerjeszti. Harmóniára törekvő, konfliktuskerülő család Itt soha nem esik egy hangos szó, nem tűrik az érzelmi és indulati megnyilvánulásokat, a látszatharmónia kedvéért elvtelenül feladják nézeteiket, véleményüket.

"Megbetegítő" családok

A túlalkalmazkodás sokszor generációkon keresztül merev, erősen vallásos nevelési módszerekkel társul. Egyes családtagok "feláldozzák magukat" a többiek kedvéért, bár ezt senki sem kérte és maguk sincsenek tudatában ennek. Szerencsés esetben kezelhető depresszió, sokszor magas vérnyomás, és sajnálatos módon daganatos betegségek is kialakulhatnak.

CÉLKITŰZÉS - A 29 országban végzett klinikai vizsgálatban a cél a családorvosi gyakorlat antihipertenzív terápiában mutatkozó eltéréseinek elemzése volt a 80 évesnél idősebb betegek körében, illetve arra kerestük a választ, hogy mennyire befolyásolja kezelési döntésüket az időskori esendőség.

A kifelé elszigetelődő, befelé összeolvadó család Ebben a túlvédő magatartás, a fokozott aggodalom, az anya és a gyermekek között szimbiotikus kapcsolat alakul ki, a többi családtag bizonyos mértékű kirekesztődésével. Elmosódhatnak a családon belüli generációs határok, a gyerekek gyakran szülőszerepbe kerülnek.

Végül, de nem utolsósorban szót érdemel a családon belüli agresszió. Akkor sem könnyű elviselni, ha "csak" szóban történik, a tettlegesség ismételt megjelenése azonban felveti a szenvedő alanyok felelősségének a kérdését is.

magas vérnyomás alapellátási normái

Nem kötelezhető természetesen senki arra, hogy az első vagy akár a második párválasztásában magas vérnyomás alapellátási normái legyen.

De: a lehetetlen életkörülmények konzerválása senkinek nem jó, különösen a gyerekek védtelenek és tehetetlenek, testi-lelki fejlődésük komolyan károsodhat. Igénybe lehet és kell venni ilyenkor minden családi, szociális és jogi segítséget, mert szinte minden nappal nehezebb korrigálni a kialakult egészségkárosodást, nehezebb kivédeni a tragikus kimenetelt.

Az agressziót érdemes - és lehet is - mederbe terelni és abban tartani. Kicsit hasonlít a tűzre, ha elhatalmasodik, nagy bajokat okoz, ám ha sikerül szabályozni, megkönnyíti életünket. Vizy Beáta.